במדריך זה נראה כיצד ניתן לשנות את הגדרות האובייקטים כך שלא יהיו נראים לעין, את השינויים נעשה ע"י הגדרת המאפיינים display או visibility.