מאפיין הPadding "מרפד" את האלמנט ויוצר מרווח בין האלמנט לגבול שלו, בניגוד לmargins ממדריך מספר 12 שיוצר מרווח בין הגבול לקו מתאר שלו.
הPadding נועד בכדי ליצור תבניות מסודרות עם מרווחים נקיים ומסודרים.