כן, כולנו עברנו או עוברים את זה, חצ'קונים - אויב הביטחון העצמי.
קיימות כמה שיטות ודרכים לטפל ולמנוע אקנה.