העלאת תמונות ושיתופן נעשית בצורה מאוד פשוטה וקלה.
מדריך זה יסביר כיצד להעלות ולחלוק תמונות בגוגל+.