זהו, קץ לשימוש בעכבר, אין יותר גרירות טאבים מייגעות - תחי המקלדת!