במדריך זה יוסבר איך ליצור רשימה של שמות הקבצים המצויים בתיקיה.(כולל פרטים כמו גודל תאריך יצירתם וכו').