במאה העשרים ואחת, ניתוחים פלסטיים הינם חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו.