במדינות גדולות ישנם אפשרויות אין סופיות בתחום של הנדל"ן, סוגים רבים של נכסי נדל"ן קיימים - ולכל אחד מהם יש את היתרונות שלו למול החסרונות שלו. הבחירה של סוג הנכס היא בעצם המרכיב החשוב ביותר, נכס אשר ייבחר בצורה שגויה או לא נכונה - לא יניב רווח או אפילו יגרור אתכם בסופו של דבר להפסדים חלילה.