הרבה נהגים (חדשים וותיקים) אינם מבינים או מודעים לחוקים שבכניסה ויציאה ממעגל תנועה (כיכר) בעל 2 נתיבים או יותר. מדריך זה בא להסביר את הצעדים שיש לעשות בסיטואציה זו.