חורף , אנחנו נוסעים על שביל מסודר /כביש ולפתע ללא כל התרעה , ניצבת מולנו ,חומה שקטה ומזמינה , שלולית .
לחזור אחור או לעבור ?