שילוב של עייפות ונהיגה יכול להיות מסוכן.
הירדמות על ההגה היא סכנה ממשית, במיוחד לנהגים מקצועיים אשר נמצאים כל היום על הכביש
ולפעמים אחראים על אנשים נוספים ברכבם.
קיימת אחריות כלפי עצמכם וכלפי הזולת להשאר עירניים בכדי לא להפגע ולפגוע.