רואים מישהו מדי פעם כותב סטטוס בפייסבוק והאותיות הפוכות?
מדריך זה יראה לכם כיצד לעשות בדיוק סטטוס כזה.