שם התרגיל, "פטישים" , נקרא כך מכיוון שהמשקולת נמצאת בצורה אנכית בדומה לצורת פטיש.
תרגיל זה לא מומלץ כתרגיל עיקרי ליד קדמית, מומלץ לעשות אותו בנוסף.