במדריך זה אסביר איך לאפס את הפרמטרים של זיכרון ה-RAM