מדריך פשוט זה יסביר כיצד להכין לווייתן פשוט מנייר - המתאים לעשייה עם ילדים.