מודל זריז וקל זה ישמש אתכם להחזיק את התמונות. תוכלו להכין מספר מחזיקי תמונות ולהציג 3 או 4 תמונות בבת אחת.