צילמתם תמונה טובה אך התמונה על הצד? הפוכה? כך תסובבו את התמונה
(iOS 5 ואילך)