מאכיל רחולי רחוב? מפזר בדים בכל מקום? השכנים עושים בעיות? מתלוננים בקביעות לתרבות הדיור ולעירייה? הינה כמה דרכים קלות להימנע מחיכוכים עם השכנים: