בעזרת האתר tineye.com, ניתן לחפש תמונה ברשת, לפי תמונה שמעלים, או קישור לתמונה.