חברת אורבן נדלן מביאה מספר דברים ודגשים חשובים בנוגע להשכרת דירה.