קבוצת אורבן נדל"ן עם ההסבר המלא שחשוב שדיירים יידעו על נציגות פרויקט מטעמם.