זהו מדריך קל ומרשים היראה לכם כיצד לקפל מפית כך שתעמוד.